Himbauan Dari Lurah Desa Seloharjo

, 20 Maret 2020 14:50:39 WIB

Seloharjo, 20 Maret 2020 Lurah Desa Seloharjo menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Seloharjo untuk  tetap dan selalu waspada mengenai Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan Covid'19. Maka bersama ini kami sampaikan Pengumuman dan Himbauan sebagai berikut :

Artikel Terkini

 • Sugeng Enjang Seloharjo

  09 Maret 2020 06:25:45 WIB
  Wancinè wus gagad enjang,nadyan sang bagaskara durung arsa jumedhul merga kinemulan mendhung nanging tekad lan anteb aja nganti ilang,pupus,memeng merga hawa adhem ing mangsa rendheng. Udan wus saya ajeg,lelara pada teka kang maneka warna sing di rasakke,sing baku waspada aja lena,papan kang ... ..selengkapnya

 • Upacara Wiwitan

  09 Maret 2020 06:07:25 WIB
  Upacara Wiwitan
  Upacara wiwit,utawi upacara methuk panen menika sampun lumampah wiwit para sepuh rumiyin saben panen dugi. Upacara punika pinangka tanda cihna raos syukur dhateng Gusti awit asil tetanen ingkang ngremenaken. Ing Desa Budaya Kalurahan Seloharjo adat punika taksih dipun leluri,ampun ngantos sirna kega... ..selengkapnya

 • Mangsa Rendheng

  09 Maret 2020 05:50:36 WIB
  Senin Wage 09 Maret 2020 Mangsanè wus ngancik rendheng,pra kadang tani sengkut gumregud anggone olah tetanen.Mangsa rendheng uga bisa nuwuhakè kabegjan uga bisa nuwuhakè kasangsaran. Begja tumrapè pra warga kang kasatan toya,ananging kasangsaran uga yen nganti ngluwihi ka... ..selengkapnya

 • Lampor Segara Kidul

  09 Maret 2020 05:40:10 WIB
  Lampor Segara Kidul
  Senin Wage 09 Maret 2020 Saben mangsa rendheng miturut carios simbah rumiyin saben ajeng banjir mesthi wonten swanten ingkang gembruduk ing sak pinggiring lepen opak ,kawiwitan saking sisih ler napa dènè kidul.Ananging ugi wonten ingkang mastani menika swanten lampor utawi bala kanjeng... ..selengkapnya

 • Kerja bakti warga Dusun Sorotopo Pedukuhan Biro

  08 Maret 2020 19:19:52 WIB
  Kerja bakti warga Dusun Sorotopo Pedukuhan Biro
  Minggu 8 Maret 2020 Setelah semalam wilayah Seloharjo di guyur hujan lebat,warga Sorotopo Pedukuhan Biro mengadakan kerja bakti / gotongroyong meembersihkan tanah longsoran dan tanggul di sekitar pemukiman.... ..selengkapnya