Peresmian PAMSIMAS Karangasem

21 Oktober 2019 09:14:20 WIB

Senin wage 21 Oktober 2019,

Desa Seloharjo geografis ipun kathah ing ereng-erenging redi,lan saben wanci ketiga ( Kemarau ) prasasat kathah pedusunan ingkang ngraosaken rekaos anggenipun pados toya kagem saben dintenipun,sinaosa sampun wonten PDAM ing tlatah Seloharjo.

Toya pinangka kabetahan ingkang baku,mila Pemerintah Desa Seloharjo ngupiya wontenipun PAMSIMAS kagem ngentheng-enthengi warga khususipun ing dusun Karangasem,kanthi cara damel sumur bur,lan saged dipun kelola warga masyarakat ,kagem kabetahan masyarakat ugi.rikala dinten setu pon surya 19 Oktober 2019,Lurah Desa Seloharjo ngresmeaken PAMSIMAS ing Dusun Karangasem,ing acara punika ugi dipun rawuhi anggota Dewan Kab Bantul M uhammad Dhavid S,pt lan ugi tokoh masyarakat ing kukuban Karangasem lan sak kiwa tengenipun.

Ing acara punika ugi dipun adani campursari ringkes kagem panglipur warga Karangasem.

Komentar atas Peresmian PAMSIMAS Karangasem

09 Desember 2019 01:22:22 WIB

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License