KETHOPRAK MILLENIAL

Ahmad Efendi 13 Januari 2020 10:41:51 WIB

Senin 13 Januari 2019

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X lumantar Kundha Kabudayan lan Tim Pengembangan Kethoprak DIY nembe grengseng anggenipun badhe nguri uri lan ngurip urip Kethoprak ing wewengkon DIY.

Jaman ingkang tan saya maju temtunipun ndamel para mudha kirang anggenipun remen seni kethoprak,mila Kundha Kabudayan Propinsi DIY ngawontenaken pagelaran kethoprak saben minggunipun ing dinten rebo malem kemis,ingkang dipun wastani kethoprak REBON,ing pangajab sak sanesipun giataken seni kethoprak malih,ugi kagem wadah para mudha ngembangaken kreatifitas seni Pagelaran/Pertunjukan kethoprak ndherek nut lakuning jaman,ingkang mboten uwal saking unggah ungguh lan garis kethoprak.

Mila mangga dhateng para pandemen kethoprak ing tlatah Ngayogyakarta khususipun Seloharjo Pundong Bantul,mangga dipun rawuhi lan dipun sengkuyung pagelaran punika,lan temtunipun gratisssssss 

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Komentar Terkini

Media Sosial

Instagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Seloharjo

tampilkan dalam peta lebih besar